Bergstraat 15, 6129 CX Urmond
T: 046 4335107
E: info@admkantoordriessen.nl

Index
Diensten
Nieuws
Downloads
Contact
 
 

Diensten!

Wij bieden onze cliënten een compleet pakket aan diensten, variërend van het verwerken van de financiële administratie, samenstellen van de jaarrekening tot en met de fiscale advisering.

De diensten die wij voor u kunnen verzorgen zijn hieronder samengevat.

ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Financiële administratie(de boekhouding)

 • opzetten en inrichten van de financiële administratie
 • sorteren, ordenen en coderen van de boekstukken
 • verwerken van de boekstukken op de computer(Exact Globe 2000)
 • verzorging van de aangifte omzetbelasting
 • tussentijdse rapportage, indien dit gewenst is
 • samenstellen van de jaarrekening
 • samenstellen publicatiebalans voor de B.V.
 • notuleren aandeelhoudersvergadering van de B.V.
 • begeleiding van de automatisering insamenhang met de administratie
 • begeleiding bij de aanvraag van financieringen
 • starterbegeleiding
 • administratieve organisatie, het ordenen van belangrijke documenten e.d.

Het controleren van de door de cliënt zelf bijgehouden financiële boekhouding behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden, en dit kan zowel thuis bij de cliënt als op ons kantoor gebeuren(indien gebruikt gemaakt wordt van het boekhoudprogramma van EXACT.

Salarisadministratie

Voor deze werkzaamheden kunt u terecht bij onze medewerkster Diana Hendriks

 • verzorgen van salarisspecificaties
 • bruto/netto of netto/bruto berekeningen
 • berekening (uur)-salariskosten per werknemer
 • berekening van de salariskosten voor de werkgever
 • verzorging ziek- en herstelmeldingen
 • aangiftes loonbelasting
 • verzorging periodieke loonopgaves UWV's
 • meldingen bedrijfsvereniging, belastingdienst en ziekenfondsen
 • verzorging jaaropgaven belastingdienst en uitvoeringsinstellingen
 • verzorging van de jaarlijkse loonopgaven
 • advies over en het opstellen van arbeidsovereenkomsten en wijzigingen(aanpassingen)
 • bij dit alles wordt natuurlijk rekening gehouden met branchegegevens en cao's.


Fiscale diensten

Hieronder wordt volstaan:

 • het geven van adviezen op alle fiscale terreinen
 • het verzorgen van de fiscale aangiftes, zoals:
 • inkomstenbelasting
 • omzetbelasting
 • loonbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • dividendbelasting
 • successie


Ondernemingsrecht

 • advisering over de te kiezen ondernemingsvorm
 • opstellen bezwaar en beroepsschriften
 • begeleiding van belastingcontroles
 • voeren van correspondentie met belastingdienst en uitvoeringsinstanties
 • ondersteuning bij opstellen ondernemingsplan
 • ondersteuning bij verkoop/staking onderneming
 • opstellen van diverse contracten tot koop, huur enz. enz.


Met betrekking tot de hierboven genoemde diensten willen wij nog opmerken dat de werkzaamheden zowel bij de klant thuis als op ons kantoor kan geschieden.

Copyright © 2023 Admkantoor Driessen